CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Tài – Đức” là giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng của IPECO, tuyển đúng người, đúng vị trí và phát huy năng lực của cá nhân
 

 

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng

 

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

 

Văn hóa Công ty

Giới thiệu về thông điệp, lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, nội quy làm việc, quy trình tác nghiệp

Chính sách & Quyền lợi

Quyền lợi của công ty dành cho Người lao động

 

Chia sẻ của Ban Giám đốc

Chia sẻ quan điểm về điều hành, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo

 

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

 

Kỹ năng làm việc

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp với đồng nghiệp. Nhận thức và thực hành công tác 5S

 

Đào tạo bên ngoài

Liên kết với các trung tâm đào tạo uy tín để đào tạo các khóa ngắn hạn, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên Công ty

 

 

CHẾ ĐỘ LƯƠNG

Trả lương xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp

 

Mức lương cạnh tranh

Chế độ lương cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự.

Lương theo năng lực

Được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và hiệu quả công việc

Lương thâm niên

Chế độ thưởng định kỳ cho những nhân viên gắn bó lâu dài với Công ty

 

 

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Luôn được chú trọng nhằm mang đến một môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó lâu dài

 

Du lịch

Chế độ nghỉ mát nghỉ dưỡng cho CBNV hàng năm

 

Đời sống nhân viên

Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ..

Bảo hiểm – Sức khỏe

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.